Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. (székhelye: 1089 Budapest, Delej utca 41., cégjegyzék száma: 01-09-161238) által üzemeltetett webáruház, a továbbiakban: "Brothershop" adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden "GDPR") összhangban.

A Brothershop számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Brothershop a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket a Brother termékek online értékesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben a weboldalon történt regisztráció során hozzájárul nevének (cégnevének), címének, telefonszámának, e-mail címének kezeléséhez, a Brothershop e személyes adatait kizárólag az Ön megrendelésének teljesítésével kapcsolatos ügyintézés céljából fogja felhasználni. A megadott adatokat a legutolsó vásárlást követő 5. év végéig őrizzük meg, ezt követően az adatkezelés megszűnik.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő a Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
székhelye: 1089 Budapest, Delej utca 41.
cégjegyzék száma: 01-09-161238
telefonszám: +36 (30) 277 4050
e-mail cím: kereskedelem[kukac]kvint-r.hu
weboldal: www.Brothershop.hu

3. Adatvédelmi felelős

Kasnya-Kovács László ügyvezető

4. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím.

5. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Brothershopon történt megrendelések teljesítésével kapcsolatos ügyintézés.

6. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a Brothershop a legutolsó megrendelést követő 5. év végéig tárolja, ezt követően az adatkezelés megszűnik.

8. Érintett jogai

Ön bármikor indokolás nélkül jogosult az adatai korlátozását kérni és az adatkezelési engedélyt visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:
i. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
ii. A Brothershop által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
iii. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Brothershophoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Brothershop a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Brothershop jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek

Ha a Brothershop a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.